top of page

25. Altın Çekül “Yapı Ürün Ödülü ve Fikir Ödülü” Açıklandı

mimarizm.com / 01 Aralık 2017


Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) tarafından bu yıl 25’incisi düzenlenen “Altın Çekül Yapı Ürün Ödülü” ve “Altın Çekül Fikir Ödülü” kazananları açıklandı. YEM'in 1991 yılından bu yana düzenlediği yarışma, Türk yapı sektöründeki yeni ürün ve teknolojileri, özgün fikirleri desteklemek amacıyla gerçekleştiriliyor.


Türkiye’nin yapı malzemesi alanındaki ilk ürün ödülü Altın Çekül “Yapı Ürün Ödülü” ve 2016 yılında hayata geçen “Altın Çekül Fikir Ödülü” 15 Kasım 2017 tarihinde Yapı-Endüstri Merkezi’nde gerçekleşen firma-jüri sunumları neticesinde belirlendi.


Altın Çekül ödül programı kapsamında 25. kez verilen Altın Çekül Yapı Ürün Ödülü’nü, Geosentetik Kil Örtü ürünüyle Geomas Geokompozit San. Müh. Tic. A.Ş. firması kazandı. Kazanan firmadan Yönetim Kurulu Başkanı Gürbüz Arıburnu, ödülü YEM Genel Koordinatörü Gülçin İpek’ten teslim aldı.
Geomas Geokompozit Yönetim Kurulu Başkanı Gürbüz Arıburnu ödülü teslim alırken.


Altın Çekül Fikir Ödülü'nü ise, Kale Yapı Köpüğü isimli yapı ürününe ait fikri ile Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş. firması kazandı. Kazanan firmadan Kaleseramik Ar-Ge Merkezi Masse ve Laboratuvarlardan Sorumlu Ar-Ge Müdürü Yıldız Yıldırım’a, ödülü YEM Genel Koordinatörü Gülçin İpek verdi.
Kaleseramik Ar-Ge Müdürü Yıldız Yıldırım’a ödülünü YEM Genel Koordinatörü Gülçin İpek sundu.


Ödül programında esas alınan kriterler

Türk yapı sektöründe faaliyet gösteren tüm yapı malzeme üreticisi firmalarının başvurabildiği Altın Çekül Yapı Ürün Ödülü’ne aday olan ürünlerde, öncelikle “yapı”da fiziken yer alması ve uygulanarak yapıya katkı sağlaması arandı. Ardından ürünler, üretim, uygulama ve kullanım süreçlerinde akılcılık ve enerji tasarrufu sağlamaları, çevreye ve sağlığa zararlı bir yönlerinin olmaması ve üretimde yerli kaynakların da kullanılması kriterlerine göre değerlendirildi. Sektördeki yenilikçi fikir ve projeleri desteklemenin önemine inanarak ödül programına eklenen Altın Çekül Fikir Ödülü’nün katılım koşullarında ise “yapıda kullanım şartı” aranmayarak yenilikçi, sürdürülebilir, geliştirilebilir, fikirlerin pratikte uygulanmamış olsa bile sektörün gelişimine katkı sağlaması gözetildi.
Geosentetik Kil Örtü
Kale Yapı Köpüğü ​


Yarışmayı kazanan yapı ürün ödülü ve fikir ödülü yapı malzemesi alanında sektörün vazgeçilmez başvuru kaynağı olan Yapı Kataloğu’nda yerini alacak. Malzeme ve yeniliklere en hızlı şekilde ulaşmak isteyen profesyonellerin başvuru kaynağı niteliği taşıyan Yapı Kataloğu’nun dijital platformlarında ödül alan firmaların ürünlerine de yer verilecek.


Jüriden disiplinler arası çalışma ve bütünsel bakış vurgusu

Yrd. Doç Dr. M. Cem Altun (Y. Mimar, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi), Ali Bakova (Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, Ali Bakova Design), Prof. Dr. Hasan Şener (Y. Müh. Mimar, İstanbul Medipol Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Leyla Tanaçan (Y. Mimar, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi) ve Prof. Dr. Onuralp Yücel’den (İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi) oluşan seçici kurul, Araş. Gör. Mine Koyaz (Y. Mimar, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü) raportörlüğünde başvuruları değerlendirdi.


Başvuran ürünler arasında, ülkemizde süregelmekte olan altyapı ve üstyapı yatırımlarının ürün ve proses geliştirmede faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve firmalara özendirici etkilerinin devam ettiğini ifade eden Altın Çekül 2017 seçici kurulu, özellikle Fikir kategorisindeki başvuruların arttığını gözlemledi.


Teknolojik çözümlerin artmaya başladığı gelen başvurularla tespit edilse de bu çözümlerin, disiplinler arası çalışmaların önemi gözetilerek geliştirilmesi gerektiği vurgulandu. Önerilen ürünlerin tasarım-üretim-pazarlama-uygulama-kullanım aşamalarına ilişkin daha yeterli bir Ar-Ge altyapısı geliştirilmesinin ve yenilikçi bir bakış ile tüm aşamaların bütünsel ele alınarak teşvik edilmesinin önemli olduğu belirtildi.


Ödül kazananürünler hakkında:

Altın Çekül Yapı Ürün Ödülü 2017

FİRMA ADI: GEOMAS GEOKOMPOZİT MÜH. SAN. VE TİC. A.Ş. FİRMA KISA ADI: GEOMAS GEOKOMPOZİT TİCARİ MARKA: BENTOSHIELD MAX ÜRÜN: GEOSENTETİK KİL ÖRTÜ

Geosentetik Kil Örtü ürünü, iki polipropilen geotekstil arası sıkıştırılmış kilden oluşan su yalıtım örtüsüdür. Temel altı ve perde duvarlar, göletler ve sulama kanalları, çöp depolama alanları, maden işletme ve atık alanları, çevre projelerinde ve benzeri yapı sektöründeki sızdırmazlık gerektiren farklı alanlarda, mevcut yalıtım ürünlerine, yerel hammaddelerden hareketle bir seçenek oluşturmaktadır.

Bazı geliştirilmesi gereken uygulama detayları olmakla beraber, muadili su yalıtım ürünlerinden farklı olarak büyük kısmının işlenmemiş doğal malzeme kullanılarak üretilmesi, yerel kaynak kullanımı ve yerel üretimine sahip olması, malzemelerin bir araya gelişlerinde kullanılan dikme teknolojisi olumlu bulunmuştur.


Uzun yıllardan beri kullanıldığı bilinen kil ve keçe gibi hammadde ve ürünleri, endüstriyel ve ticari ürün haline dönüştürülerek sektöre kazandırılmaktadır. Ürünün uluslararası alanda kabul gören akredite kuruluşlarca standartlara uygunluğunun belgelenmiş olması sayesinde, ülkemizde üretilmiş olan bu ürün uluslararası alanda rekabet edebilir hale gelmektedir.


Bu değerlendirmelerle “GEOSENTETİK KİL ÖRTÜ” isimli yapı ürünü 2017 ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ’ ne değer görülmüştür.


Altın Çekül Fikir Ödülü 2017

FİRMA ADI: KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SER. SAN. A.Ş. FİRMA KISA ADI: KALESERAMİK TİCARİ MARKA: KALEBODUR ÜRÜN: KALE YAPI KÖPÜĞÜ
Kale Yapı Köpüğü ürünü, kil kökenli hammadde ve farklı üretim süreçleri sonucunda oluşan atık malzemelerin kimyasallarla reaksiyona sokulması ile elde edilen, hafif, işlenebilir bir inorganik yapı malzemesidir.


Sunulan bilgiler ışığında, ürün olumlu fiziksel ve mekanik özellikler göstermektedir. Üretim sırasında pişirme gerektirmeyen, yalın üretim sürecine sahip ürünün, dış cephelerde, iç bölmelerde ve zeminde, destek, dolgu ve yalıtım malzemesi olarak, tek başına veya kompozit halde kullanılması ön görülmektedir. Ürünün yerel hammadde kullanımında gerek geri dönüşümlü gerek atık malzemenin değerlendirilmesi ve üretim işlemlerinde benzeri ürünlere göre daha az enerji kullanılıyor oluşu olumlu bulunmuştur.


Ürünün araştırma çalışmaları sürdürülerek ve akredite kurumlarda testleri yapılarak, ulusal ve uluslararası alanda onay belgeleri tamamlanarak, ticarileşmeye ve geliştirmeye açık olduğu görülmüştür.

Bu değerlendirmelerle, “KALE YAPI KÖPÜĞÜ” isimli yapı ürünü 2017 ALTIN ÇEKÜL FİKİR ÖDÜLÜ’ne değer görülmüştür.

Comments


bottom of page