Jüri Üyeleri

Bugüne kadar Doğan Hasol, Ferhan Yürekli, Yılmaz Zenger, Erol Gürdal, Halit Yaşa Ersoy, Fevziye Aköz, Cengiz Bektaş, Ruhi Kafesçioğlu, Harun Batırbaygil, Oya Akman, M.Ali Taşdemir, Semra Aydınlı, Yenal Oktuğ, Tanju Özelgin, Kaya Özgen, Hasan Şener, İbrahim Uysal, Şevki Pekin, Murat Tabanlıoğlu, Cem Altun, Ali Bakova, Erdal Özyurt, Leyla Tanaçan, Onuralp Yücel gibi birbirinden değerli isimlerden oluşan jüri 2020 yılı itibariyle uluslararası boyut kazanmıştır.


Mimarlar, akademisyenler, pazarlama ve dijital pazarlama temsilcilerinden oluşan 2020 ALTIN ÇEKÜL jürisi belirli kategorilerde söz sahibi olurken, bazı kategorilerde yaklaşık 10.000+ mimar dijital ortamda özel davetle oylama yapacaktır.

Jüri sıralaması soyadına göre alfabetik olarak yapılmıştır.

Dr. Oya Akman

Endüstri Ürünleri Tasarımcısı | Industrial Product Designer

Doç. Dr. Ece Ceylan Baba

Yeditepe Üni. Mimarlık Bölümü Başkanı | Yeditepe Uni. Head of Architecture Department

Nida DeBusk

Proje Genel Müdürü, North Carolina Greensboro Üni. | Capital Project Manager, University of North Carolina Greensboro | NCARB, AIA. LEED AP BD+C. CSI, CDT, GA-C.

Dr. Duygu Erten

Yük. İnşaat Mühendisi, Akademisyen, Sürdürülebilirlik Kıdemli Danışmanı | Civil Eng., Academician, Sustainability Consultant

Gülçin İpek

Sektör Uzmanı / Mimar | Sector Specialist / Architect

Ebru Ünver Karaer

Yüksek Mimar, ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı | M. Arch, Turkish Green Building Council Board Chairman

Tayfun Küçükoğlu

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı | Association of Turkish Construction Material Producers Board Chairman

Prof. Dr. Hasan Şener

İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi | Istanbul Medipol University Architecture Faculty Instructor

Prof. Dr. Onuralp Yücel

İTÜ, Kimya Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi | ITU, Faculty of Chemical and Metallurgical Eng., Metallurgical and Materials Eng. Dept., Professor

Avi Alkaş

JLL Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı, AYD Başkan Yardımcısı | JLL Turkey Board Chairman, AYD Vice President

Sibel Dalokay Bozer

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı | Istanbul Association of Architects in Private Practice Board Chairman

Kurtul Erkmen

Mimar, AURA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı | Architect, AURA İstanbul Board Chairman

Massimo Guerini

BIMobject® İtalya Satış Müdürü | BIMobject® Italy Global Sales Director

Cem Kafadar

İnş. Müh. 1İnşaat Danışmanlık Kurucusu | Civil Eng., 1İnşaat Consultancy Founder

Gökhan Karakuş

Tasarımcı, Küratör, Tarihçi, Mimarlık Eleştirmeni, Kuramcı / Emedya Design Kurucusu | Designer, Curator, Historian, Architecture Critic, Theorist / Founder of Emedya Design

M. Pınar Mengüç

Professor ve EÇEM Direktörü, Özyeğin Üni. | Director, Center for Energy, Environment and Economy, Ozyegin Uni.

Prof. Dr. Leyla Tanaçan

İTÜ Mimarlık Fakültesi-Mimarlık Bölümü-Öğretim Üyesi | ITU Faculty of Architecture-Department of Architecture-Professor

Zafer Baysal

ULI Türkiye Başkanı | Chair, ULI Turkey

Paolo Debiaggi

Mimar, Politecnico di Milano Yapı Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. | Architect, Professor at Politecnico di Milano in Building and Environmental Technology

Ayşe Hasol Erktin

Mimar | Architect

Gordon Guillaumier

Tasarımcı | Designer

Deniz Karabacak

Mimar, Teknoloji Danışmanı | Architect, Technology Consultant

Mine Koyaz

Y. Mimar, İstanbul Bilgi Üni. Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi | M. Arch, İstanbul Bilgi Uni. Dept. of Arch. Research Assistant

Francesca Schepis

Mimar, PhD, Mediterranean University of Reggio Calabria Öğretim Görevlisi | Architect, PhD, Professor at Mediterranean University of Reggio Calabria

Doç. Dr. Çiğdem Tekin

MSGSÜ Mimarlık Bölümü Yapı Fiziği ve Malzeme Bilim Dalı Öğretim Görevlisi | Professor at MSGSU Dept. of Arch. Dept. of Building Physics and Materials

  • Instagram

©2020 by Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri

Meşrutiyet Mah. Ebe Kızı Sok. Sosko İş Hanı No:16B/40 Şişli-İstanbul Türkiye | altincekul@yapikatalogu.com | +90 212 233 42 50