top of page

2023 Jüri Paneli

Bugüne kadar Doğan Hasol, Ferhan Yürekli, Yılmaz Zenger, Erol Gürdal, Halit Yaşa Ersoy, Fevziye Aköz, Cengiz Bektaş, Ruhi Kafesçioğlu, Harun Batırbaygil, Oya Akman, M.Ali Taşdemir, Semra Aydınlı, Yenal Oktuğ, Tanju Özelgin, Kaya Özgen, Hasan Şener, İbrahim Uysal, Şevki Pekin, Murat Tabanlıoğlu, Cem Altun, Ali Bakova, Erdal Özyurt, Leyla Tanaçan, Onuralp Yücel gibi birbirinden değerli isimlerden oluşan jüri 2020 yılı itibariyle uluslararası boyut kazanmıştır. Mimarlar, akademisyenler, pazarlama ve dijital pazarlama temsilcilerinden oluşan 2023 ALTIN ÇEKÜL jürisi belirli kategorilerde yeniden söz sahibi olacak.​

Jüri sıralaması soyadına göre alfabetik olarak yapılmıştır.

Emre Arolat

EAA – Emre Arolat Architecture Founding & Design Partner

Prof. Dr. Meryem Birgül Çolakoğlu

İTU Mimarlık Fakültesi Mimarlıkta İleri Araştırmalar Merkezi Md., Yapılı Çevrede Döngüsel Ekonomi Araştırma Grubu Bşk. | Director of ITU Faculty of Architecture Center for Advanced Studies in Architecture, Research Group Head of the Circular Economy in the Built Environment

Volkan Dikmen

İZODER Yönetim Kurulu Üyesi, TAKDER Yönetim Kurulu Üyesi | Heat Water Sound and Fire Insulators Association Board Member, Turkish Acoustic Association Board Member

Ayşe Hasol Erktin

Yüksek Mimar, HAS Mimarlık | Ms. Architect, HAS Architecture

Arzu Işıklı

CEPHEDER Yönetim Kurulu Üyesi, Mimar, Cephe Mühendisi | Facade Industrialists and Business People Association Board Member, Architect, Facade Engineer

Ebru Ünver Karaer

Yüksek Mimar, İLTAY Mimarlık - ÇEDBİK Yönetim Kurulu Üyesi | Ms. Architect, ILTAY Architects - Board Member of the Turkish Green Building Council

Tayfun Küçükoğlu

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı | Association of Turkish Construction Material Producers Board Chairman

Francesca Schepis

Mimar, PhD, Mediterranean University of Reggio Calabria Öğretim Görevlisi | Architect, PhD, Professor at Mediterranean University of Reggio Calabria

Prof. Dr. Leyla Tanaçan

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi | ITU Faculty of Architecture Department of Architecture Professor

Osman Hakan Uslu

PANELDER Üyesi | Member of Insulated Continuous Panel Manufacturers Association

Prof. Dr. Ece Ceylan Baba

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı, Mimarlık Bölüm Başkanı | Yeditepe University Faculty of Architecture Dean, Head of Architecture Department

Paolo Debiaggi

Mimar, Politecnico di Milano Yapı Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. | Architect, Professor at Politecnico di Milano in Building and Environmental Technology

Durmuş Dilekci

Yüsek Mimar, Dilekci Mimarlık (DDA) | Ms. Architect, Dilekci Architects (DDA)

Doç. Dr. Duygu Erten

P.E., AIA, ASCE Fellow - Akademisyen/Sürdürülebilirlik İklim Aksiyon Lideri | P.E., AIA, ASCE Fellow - Academic/Sustainability Climate Action Leader

Gülçin İpek

Mimar, Sektör Uzmanı | Architect, Sector Expert

Sibel Keyvan

İletişim & Pazarlama Danışmanı | Communication & Marketing Consultant

Günseli Özen

Rota Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı & Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni | Rota Publications Chairman of the Board & Marketing Turkey Editor-in-Chief

Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç

ODTÜ Öğretim Üyesi, ODTÜ Tasarım Araştırma İnovasyon Ön Modelleme Merkezi Direktörü | METU Teaching Member, METU Design Research Innovation Pre-Modelling Center Director

Prof. Dr. Çiğdem Tekin

MSGSÜ Mimarlık Bölümü Yapı Fiziği ve Malzeme Bilim Dalı Öğretim Üyesi | MSGSÜ Department of Architecture, Building Physics and Materials Department Lecturer

Prof. Dr. Onuralp Yücel

İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi | ITU Faculty of Chemistry and Metallurgy, Metallurgical and Materials Engineering Department Lecturer

Zafer Baysal

DAP Gayrimenkul Geliştirme CEO | DAP Real Estate Development CEO

Nida DeBusk

Proje Genel Müdürü, North Carolina Greensboro Üni. - NCARB, AIA, LEED AP | Capital Project Manager, University of North Carolina Greensboro - NCARB, AIA, LEED AP

Kurtul Erkmen

Yüksek Mimar, KG Mimarlık | Ms. Architect, KG Architects

Tülin Hadi

Mimar, TeCe Mimarlık | Architect, TeCe Architects

Deniz Karabacak

Mimar, Teknoloji Danışmanı | Architect, Technology Consultant

Mirzat Koç

HIBRID & MKD Inc., Endüstri Ürünleri Tasarımcısı | HIBRID & MKD Inc., Product Designer

Prof. Dr. Seden Acun Özgünler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimarlıkta Malzeme ve Teknolojileri Birimi Öğretim Üyesi | ITU, Faculty of Architecture, Department of Architecture Materials and Technologies in Architecture Unit Lecturer

Prof. Dr. Hasan Şener

İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi | Istanbul Medipol University Architecture Faculty Instructor

Banu Uçak

Yüksek Mimar, Ms. Architect

bottom of page