Kategoriler

1. YAPIDA YENİLİKÇİ ÜRÜN ÖDÜLÜ

2. FİKİR ÖDÜLÜ

3. SEKTÖREL PAZARLAMA ÖDÜLÜ

1. Yapıda Yenilikçi Ürün Ödülü
 

Katılım şartlarında belirlenen ölçütlere en uygun olan ve istenen nitelikleri en üst düzeyde taşıyan, yenilikçi ve kullanışlı, yapı bünyesinde yer alan ve uygulanan, yapıya katkı sağlayan yapı malzemesine veya ürüne verilir.

 

Firmanın yarışmaya bu kategoride katılmak istediği ürün 1 Ocak 2019 – 1 Ocak 2021 tarihleri arasında üretilmiş olmak zorundadır. Bir firma birden fazla ürünle farklı alt kategorilere başvurma hakkına sahiptir.

 

Bu kategoriden başvuracak firmaların ürünleri jüri tarafından; bu ürünlerin kent vizyonlarındaki yeri, yerel ve küresel ölçekte gerçekleştirilen diğer ürünlerle kıyaslanma, sürdürülebilirlik, etkin ve verimli çalışma, çevresel hassasiyet, uygulanabilirlik, tasarım, şehre ve topluma katacağı değerler, uygulama biçimleri, ortaklık/paydaşlık yapısı ve yeni getirilen yaklaşımlar açısından incelenecek.

*Başvurusunu yapacağınız ürünün hangi alt kategoriye gireceğine karar verebilmek için menüdeki başvuru sayfasından "Başvuru Kiti"ni indirebilir, Altın Çekül Kategori Listesi excelini temin edebilirsiniz.

Yapı Öncesi İşler

İnce Yapı - Bitirme İşleri

Tesisat

Aydınlatma

Mutfak - Banyo

Kaba Yapı

Zemin - Duvar - Tavan

Elektrik - Otomasyon

Mobilya

Peyzaj, Çevre Düzenleme

 
2. Fikir Ödülü

Fikir kategorisi ile katılım şartlarında belirlenen ölçütlere en uygun olan ve istenen nitelikleri en üst düzeyde taşıyan ancak bir yapıda kullanım şartı aranmayan, yapı sektörüne katkı sağlayan, geliştirilmeye açık, yenilikçi ve sürdürülebilir nitelikler taşıyan özgün fikir ve konseptlerin de değerlendirilmesi ve sektöre kazandırılması adına teşvik edilmesi amaçlanıyor. Fikir Ödülü Özel ve Tüzel olmak üzere iki alt kategoriden oluşmaktadır.

Özel Fikir Ödülü

Sektör ile akademik çalışmaların ortak paydada buluşması adına, belirli bir jüri/hakem heyetinden geçmiş, bir binanın yapı sisteminde veya kentsel ölçekte yer almasına katkı sağlaması adına tasarlanması için hazırlanmış “Yapı Ürünü” kapsamındaki çalışmaları ile (asgari olarak Yüksek Lisans tezleri) araştırmacılar ve akademisyenler Özel Fikir Ödülü alt kategorisinden başvurabilecekler.

Tüzel Fikir Ödülü

Fikir Ödülü kategorisinden katılmak isteyen firmalar, üretmiş oldukları Ar-Ge çalışmaları ile Tüzel Fikir Ödülü alt kategorisinden başvurularını yapabilecekler.

Özel Fikir Ödülü

Tüzel Fikir Ödülü

 
3. Sektörel Pazarlama Ödülü

Sektörel Pazarlama Ödülü kategorisine başvuracak firmalar, kendi firma kimlikleri ve marka değerlerini en doğru şekilde ortaya koyduğunu düşündükleri çalışmalarla iki farklı alt kategoriye başvurma hakkına sahiptir. Bu alt kategoriler, En İyi Tanıtım Projesi ve En İyi Sektörel Eğitim Projesi olmak üzere iki tanedir. Sektörel Pazarlama Ödülü kapsamındaki projelerde 1 Ocak 2019’dan sonra başlanmış olma şartı aranmaktadır.

En İyi Tanıtım Projesi Ödülü
Firmalar, markalarının hedef kitlelere ulaşmasını sağlayan ve marka tanınırlıklarını en iyi şekilde yansıtan pazarlama kampanyalarıyla (VR, App, Reklam kampanyası, …) birlikte bu kategoriden başvuracaktır.

En İyi Sektörel Eğitim Projesi Ödülü
Firmalar, yaşanan gelişmelerle ortaya çıkan yeni koşulları, Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarıyla geliştirilen ürünlerini sektör profesyonelleriyle paylaşmak amacıyla düzenledikleri sektörel eğitim projeleriyle birlikte bu kategoriden başvuracaktır.

En İyi Tanıtım Projesi Ödülü

En İyi Sektörel Eğitim Projesi Ödülü