top of page

Kategoriler

pexels-scott-webb-532568.jpg

1. YAPIDA YENİLİKÇİ ÜRÜN ÖDÜLÜ

pexels-skylar-kang-6368912.jpg

2. FİKİR ÖDÜLÜ

digital-marketing-g7a4012258_1920.jpg

3. İLETİŞİM VE PAZARLAMA ÖDÜLÜ

1. Yapıda Yenilikçi Ürün Ödülü
Yapıda İnovatif Ürün

Katılım şartlarında belirlenen ölçütlere en uygun olan ve istenen nitelikleri en üst düzeyde taşıyan, yenilikçi ve kullanışlı, yapı bünyesinde yer alan ve uygulanan, yapıya katkı sağlayan yapı malzemesine veya ürüne verilir.

 

Firmanın yarışmaya bu kategoride katılmak istediği ürün 1 Ocak 2021’den itibaren üretilmiş olmak zorundadır. Bir firma birden fazla ürünle farklı alt kategorilere başvurma hakkına sahiptir.

 

Bu kategoriden başvuracak firmaların ürünleri jüri tarafından; bu ürünlerin kent vizyonlarındaki yeri, yerel ve küresel ölçekte gerçekleştirilen diğer ürünlerle kıyaslama, sürdürülebilirlik, etkin ve verimli çalışma, çevresel hassasiyet, uygulanabilirlik, tasarım, şehre ve topluma kattığı değerler, uygulama biçimleri, ortaklık/paydaşlık yapısı ve yeni getirilen yaklaşımlar açısından incelenir.

*Başvurusunu yapacağınız ürünün hangi alt kategoriye gireceğine karar verebilmek için menüdeki başvuru sayfasından "Başvuru Kiti"ni indirebilir, Altın Çekül Kategori Listesi excelini temin edebilirsiniz.

Yapı Öncesi İşler

İnce Yapı - Bitirme İşleri

Tesisat

Aydınlatma

Mutfak - Banyo

Kaba Yapı

Zemin - Duvar - Tavan

Elektrik - Otomasyon

Mobilya

Peyzaj, Çevre Düzenleme

Fikir Ödülleri
2. Fikir Ödülü

Fikir Ödülü kategorisi ile katılım şartlarında belirlenen ölçütlere en uygun olan ve istenen nitelikleri en üst düzeyde taşıyan; ancak bir yapıda kullanım şartı aranmayan, yapı sektörüne katkı sağlayan, geliştirilmeye açık, yenilikçi ve sürdürülebilir nitelikler taşıyan özgün yapı ürünü fikirlerinin ve Ar-Ge çalışmalarının de değerlendirilmesi ve sektöre kazandırılması adına teşvik edilmesi amaçlanır.

 

Fikir Ödülü kategorisinden katılmak isteyen firmalar, üretmiş oldukları Ar-Ge çalışmaları ile bu kategoriden başvurularını yapar. Bu kategoriden başvuracak firmaların yapı ürünleri fikir aşamasında ve mümkünse üretilmemiş olmalıdır. Ürünlerin üretimi firma içinde gerçekleşmiş dahi olsa; kamuoyuna, firma bayiliklerine vb. kurumlara hiçbir şekilde bu ürünlerin tanıtımı/lansmanı yapılmamış olmalıdır.

 

Firmanın yarışmaya bu kategoride katılmak istediği Ar-Ge çalışması 1 Ocak 2021’den itibaren geliştirilmiş olmak zorundadır. 

Sektörel Pazarlama Ödülü
3. İletişim ve Pazarlama Ödülü

İletişim ve Pazarlama Ödülü; yapı sektöründe hizmet üreten firmaların kurumsal iletişim ve pazarlama konularında, sosyal sorumluluk anlayışıyla gerçekleştirdikleri sektöre ve topluma katkı sağlayan projelerini değerlendiren bir ödül kategorisidir. Başvuruda bulunan firmalardan beklenen, gerçekleştirdikleri projelerin sektörde ve toplumda yarattığı etkiyi ölçümlenebilir verilerle sunmaları olacaktır. 

 

İletişim ve Pazarlama Ödülü ana kategorisine başvuracak firmalar, bünyelerinde gerçekleştirmiş oldukları çalışmalarla iki farklı alt kategoriye başvurma hakkına sahiptir:

  1. İletişim ve Pazarlama Ödülü

  2. Toplumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü

İletişim ve Pazarlama Ödülü

 

Firmalar, markalarının hedef kitlelere ulaşmasını sağlayan ve marka tanınırlıklarını en iyi şekilde yansıtan, iletişime ve pazarlamaya katkı sağlayan projeleriyle birlikte bu alt kategoriden aşağıdaki başlıklar kapsamında başvuracaktır.

a.     Halkla İlişkiler Çalışmaları (itibar yönetimi, marka konumlandırma, marka imajı güçlendirme, sürdürülebilirlik iletişimi vb.)

b.     Stratejik İletişim Çalışmaları

c.     Etkinlik Yönetimi, Sponsorluk İletişimi, Lansman- Relansman İletişimi

d.     Yaratıcı Reklam Çalışmaları (Yaratıcı İçerik, yaratıcı mecra seçimi vb.)

e.     Sosyal medya platformlarının gerçekliğine uygun tasarlanmış ve hayata geçirilmiş iletişim çalışmaları (yaratıcı içerik, yaratıcı reklam alanı kullanımı, etkileşim vb.)

 

Firmaların markalarına dair satış pazarlama faaliyetlerini geliştirmek üzere yürüttükleri başarılı projelerin ödüllendirilmesi, böylelikle sektörel B2B pazarlama alanının gelişmesine katkıda bulunulması, sektörün iletişim ve pazarlama profesyonellerinin motivasyonunun artırılması, nitelikli projelerin artırılmasına katkı bu alt ödül kategorisinin başlıca amaçlarıdır.

Toplumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü

 

Günümüzün küreselleşen dünyasında şirketler sürdürülebilir kalkınma için, topluma olan sorumluluklarını eğitimden sağlığa, çevreden eşitliğe kadar birçok alanı kapsayan sosyal sorumluluk çalışmalarıyla yerine getirmektedirler. Şirketler toplumsal sorunlara getirdikleri çözümler ile imajlarını geliştirmekte, ürün ve hizmetlerine yansıyan bu katma değer sayesinde rakiplerinden ayrışarak, bilinirliklerini ve değerlerini artırmakta, daha fazla tercih edilir hale gelmektedirler. Şirketlerin hedef kitlesiyle güçlü ve etkin iletişim kurmasında da sosyal sorumluluk projeleri önemli yere sahiptir.

 

Bu ödül kategorisinde sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirilen ve sosyal etki yaratan kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin, iletişim ve pazarlama alanlarındaki sonuçlarının, ölçülebilir değerlerle raporlanması beklenmektedir. Başvuruda yer alan projeler, başlangıçta belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığı, kapsamının genişliği, iletişim, pazarlama ve satış faaliyetlerine katkısı bazında değerlendirilecektir. Projelerin kurum kültürüne, kurum ve marka imajına, kurum itibarına etkilerinin ölçülebilir değerlerle sunulması esastır.

İletişim ve Pazarlama Ödülleri kapsamındaki projelerde 1 Ocak 2021’den sonra başlanmış olma, projelerin lansmanının yapılmış olması ve hayata geçirilen projeden değerlendirilebilecek sonuçların alınmaya başlanmış olması şartları aranmaktadır. Başvuran tüm firmalardan, projelerine dair amaç, kapsam, işlerlik ve ölçülebilir değerlerle alınmış sonuçları paylaşmaları beklenmektedir. Kurumsal veya projeye yönelik pazarlama sürecini/yöntemini öne çıkaran ve ölçülebilir her tür süreli çalışmanın ve kampanyanın öne çıkarılması esastır. 

Jüri üyelerinin kişisel değerlendirmelerini yaparken göz önünde bulundurdukları ölçütler arasında fikrin yaratıcılığı/özgünlüğü; fikrin hedef kitleye aktarımındaki başarısı, fikrin uygulamadaki başarısı yer alır. Fikir markanın hedef kitle tarafından fark edilmesi ve/veya tercih edilmesini sağlayan ayırt edici unsurdur. Bu ölçütlerle birlikte, başvurulardaki toplumsal sorumluluk, toplumsal ve kültürel değerlere saygı ve katkı, tüketicinin korunması, çevrenin korunması, doğruluk ve dürüstlük gibi unsurlar da önemle dikkate alınır.

 

bottom of page