Başvuru

Başvurmak için izlemeniz gereken adımlar:

1- "Başvuru Kiti" butonundan başvuru formlarını, şartnameyi ve kategori listesini indirin. Şartnamenin ıslak imzalı taranmış PDF formatı, başvuru formlarının doldurulmuş hali final teslim dosyasında bulunmalıdır.

2- Ödeme yaptığınıza dair dekontun/e-dekontun hazır olduğuna emin olun. Bu dekontun da final teslim dosyasında bulunması gerekmektedir.

3- Başvurduğunuz kategoriye başvurusunu yaptığınız ürünün https://www.altincekul.com/katilimcilardan-istenenler linkinde belirtilen zorunlu belgelerin, dokümanlarının, görsellerinin ve varsa tanıtım videosunun hazır olduğuna emin olun.

4- Patent belgesi / ürün tescil belgesinin (Ürünün size/firmanıza ait olduğunu kanıtlayan belge.) kesinlikle dosyada olduğuna emin olun. 

5- Başvuru formunun zorunlu alanlarının tamamını doldurarak başvurunuzu tamamlayın.

6- https://www.altincekul.com/katilimcilardan-istenenler linkinde yer alan zorunlu belgelerin iletilmesi gerekmektedir. Zorunlu belgesi eksik olan ürünler değerlendirme dışı tutulacaktır.

7- Bütün belgeler altincekul@yapikatalogu.com mail adresine zip dosyası içinde yollanacaktır. (Yüksek boyuttaki dosyalar wetransfer ile yollanabilir.)

8- Birden fazla ürün başvurularında, zip dosyaları başvurulan ürün adedi kadar olmalıdır.

*Aşağıdaki "Başvuru Kiti" butonundan başvurunuzu tamamlamak adına gerekli olabilecek dokümanları indirebilirsiniz.