top of page

Başvuru

Başvurmak için izlemeniz gereken adımlar:

1- "Başvuru Kiti" butonundan bilgilendirme föyünü, başvuru formlarını, şartnameyi ve kategori listesini indirin. Şartnamenin ıslak imzalı taranmış PDF formatı, başvuru formlarının doldurulmuş hali final teslim dosyasında bulunmalıdır.

2- Ödeme yaptığınıza dair dekontun/e-dekontun hazır olduğuna emin olun. Bu dekontun da final teslim dosyasında bulunması gerekmektedir.

3- Başvurduğunuz kategoriye başvurusunu yaptığınız ürünün www.altincekul.com/katilimcilardan-istenenler linkinde belirtilen zorunlu belgelerinin, dokümanlarının, görsellerinin ve varsa tanıtım videosunun hazır olduğuna emin olun. 

4- Patent belgesi, ürün/proje tescil belgesinin (Ürünün/projenin firmanıza ait olduğunu kanıtlayan belge.) kesinlikle dosyada olduğuna emin olun. 

5- Başvuru formunun zorunlu alanlarının tamamını doldurarak başvurunuzu tamamlayın.

6- Başvuru kitinde yer alan yarışma bilgilendirme föyünde detaylıca belirtilen tüm belgelerin başvurulan kategoriye uygun olarak (Başvuru Belgeleri, Video/Sunum ve Ürün Numunesi*) iletilmesi gerekmektedir. Zorunlu belgesi eksik olan ürünler değerlendirme dışı tutulabilir.

*Ürün numuneleri sadece "Yapıda Yenilikçi Ürün" kategorisi başvurularında iletilecektir.

7- Bütün belgeler altincekul@yapikatalogu.com mail adresine zip dosyası içinde yollanacaktır. (Yüksek boyuttaki dosyalar wetransfer ile yollanabilir.)

8- Birden fazla ürün başvurularında, zip dosyaları başvurulan ürün adedi kadar olmalıdır.

*Aşağıdaki "Başvuru Kiti" butonundan başvurunuzu tamamlamak adına gerekli olabilecek dokümanları indirebilirsiniz.

bottom of page