top of page

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

YAPIDA YENİLİKÇİ ÜRÜN VE FİKİR ÖDÜLLERİ

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 • Önerilen ürünün yapım sürecinde teknolojik gelişme sağlaması,

 • Son derece yenilikçi üretim süreçleri ve teknolojileri içermesi, 

 • Üretiminde ekolojik dengenin gözetilmesi, 

 • Bilinen bir malzemeye şimdiye kadar sahip olmadığı bir özelliğin kazandırılması ile yeni imkânlar yaratması, 

 • Yapıdaki kullanımının halen gelişime açık olması

 • Yapı sisteminin endüstrileşme düzeyine katkısı,

 • Malzemenin üretiminde, yapılardaki uygulamasında ve binanın kullanım sürecinde enerji tasarrufu sağlaması, sürdürülebilirlik,

 • Güvenlik, sağlamlık ve dayanıklılık,

 • Üretim ve kullanım süresince çevreye ve sağlığa zararlı bir yönü olmaması,

 • Özgünlük ve inovasyon, 

 • Tasarım kalitesi, estetik,

 • Bağlama uygunluk, sosyal uyum,

 • Detaylar, üretim teknolojisi ve kalitesi,

 • Ergonomi, kullanıcı odaklılığı, fonksiyonellik.

SEKTÖREL PAZARLAMA ÖDÜLLERİ

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 • Öne sürülen projenin veya kampanyanın firmanın vizyonuna ve misyonuyla olan bağlantısı, firmanın vizyon ve misyonun doğru şekilde açıklanması,

 • Yaratıcı çalışmanın strateji ile ne kadar örtüştüğü,

 • Projenin belirlenen hedef ve amaçlara ulaşması için kullanılan yöntemlerin doğru ve açık olarak belirlenmiş olması,

 • Orijinallik, yaratıcılık, vizyon ve marka değerini en iyi şekilde yansıtma,

 • Anlaşılabilirlik, doğru hedef kitle seçimi, duygusal kaygı, marka kimliğini yansıtma ve diğerlerinden ayrışma, ölçümleme metotlarının proje hedeflerine göre kurgulanması,

 • Tasarım, inovatif ve farklı araçlar kullanma, seçilen hedef kitleye ulaşımı en iyi şekilde sağlama, hedef kitleye uygun temsil araçları kullanma,

 • SEO ve Analytics enstrümanlarının etkin kullanılması, mümkünse verilerin raporlanması,

 • Duyurularda hedef kitleye göre mecra belirlenmesi,

 • Duyuruda kullanılan enstrümanların doğruluğu (sosyal medya, mailing, basın bülteni vb…),

 • Sosyal medyadaki geridönüşlerin sayısal olarak raporlanması,

 • Duyurunun kaç kişilik bir portföye yapıldığı,

 • Projenin tüketiciler tarafından kolay anlaşılır bir şekilde uygulanmış olması,

 • Uygulama esnasında yaşanacak problemlerin önceden düşünülerek çözüm önerilerin geliştirilmiş olması,

 • Gerektiğinde destek alınan 3.parti hizmetlerinin doğru yönetimi,

 • Projenin zamanlamasının takibi ve sorunların çözümü,

 • Projenin uzun vadede markaya olan etkisi, kampanyanın firmaya veya ürüne sağladığı pozitif/negatif etkiler, ölçümlenme araçlarının kullanılmış olması ve bu geridönüşlerin derlendiği rapora istinaden hedeflerin ne kadar başarıya ulaştığını somut bir şekilde gösterilmesi.

Bu kriterler jüri tarafından belli bir sıralamayla oluşturulmamıştır. Genel anlamda değerlendirme ölçütlerini temsil etmektedir. Her türlü durum altında jürinin kararı esastır.

bottom of page