DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Bu kriterler jüri tarafından belli bir sıralamayla oluşturulmamıştır. Genel anlamda değerlendirme ölçütlerini temsil etmektedir. Her türlü durum altında jürinin kararı esastır.

 • Önerilen ürünün yapım sürecinde teknolojik gelişme sağlaması,

 • Son derece yenilikçi üretim süreçleri ve teknolojileri içermesi, 

 • Üretiminde ekolojik dengenin gözetilmesi, 

 • Bilinen bir malzemeye şimdiye kadar sahip olmadığı bir özelliğin kazandırılması ile yeni imkânlar yaratması, 

 • Yapıdaki kullanımının halen gelişime açık olması,

 • Malzemenin üretiminde, yapılardaki uygulamasında ve binanın kullanım sürecinde enerji tasarrufu sağlaması, sürdürülebilirlik,

 • Güvenlik, sağlamlık ve dayanıklılık,

 • Üretim ve kullanım süresince çevreye ve sağlığa zararlı bir yönü olmaması,

 • Özgünlük ve inovasyon, 

 • Tasarım kalitesi, estetik,

 • Bağlama uygunluk, sosyal uyum,

 • Detaylar, üretim teknolojisi ve kalitesi,

 • Ergonomi, kullanıcı odaklılığı, fonksiyonellik.

 • Instagram

©2020 by Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri

Meşrutiyet Mah. Ebe Kızı Sok. Sosko İş Hanı No:16B/40 Şişli-İstanbul Türkiye | altincekul@yapikatalogu.com | +90 212 233 42 50