top of page

Ana Sayfa > Altın Çekül > Katılımcı Görüşleri

Katılımcı Görüşleri

KALESERAMİK Ürün Geliştirme Ekibi

ALTIN ÇEKÜL’e başvuru nedenimiz, inovatif bakış açımızı ALTIN ÇEKÜL ile paylaşıp kemikleşmiş yöntemlerin yerine yenilerini eklemek. Bu ödül sisteminin Türk yapı sektöründeki yeniliklerin ve inovatif çalışmaların yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması adına önemli bir yeri olduğunu düşünmekteyiz. Ar-Ge merkezimiz 5746 sayılı kanunun gereklerini yerine getirerek Nisan 2012’de kuruldu. Bünyemizde 4 doktoralı, 6 yüksek lisanslı, 12 lisans düzeyinde araştırmacı ve 14 yüksekokul mezunu uzman çalışıyor. Laboratuvarlarımız, malzeme karakterizasyonu yapabilecek ciddi termal, mineralojik ve kimyasal analiz cihazlarına sahip. Merkezimiz, kuruluşundan bu yana üçüncü kez ALTIN ÇEKÜL ödülüne layık görülüyor. Bu bizim için çok gurur verici bir olay.

MTA Genel Müdürlüğü

Ödül sisteminde jüri üyelerinin değişik meslek branşlarından oluşması, ürünlere geniş bir perspektiften bakılmasını sağlamakta, böylece ürünler daha objektif olarak değerlendirilebilmektedir. Sistem olarak, kamu kuruluşlarını da kucaklayan bir yapı sergilemesinin de sistemin şeffaflığının bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Ürününü geliştirmiş olan araştırmacıların, yatırımcıların dikkatini çekerek sektöre yeni ürünler ve yeni bakış açıları ile katkı sağlayacağını düşünüyorum.

bottom of page