top of page

Ana Sayfa > Altın Çekül > Özel Maddeler

Özel Maddeler

•    Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden ürünlerin (ticari markalar, logolar veya marka etiketleri, faydalı mod-eller, patentler veya benzeri) katılımları yasaktır.
•    Tüm katılımcılar, gönderilen öğelere ilişkin olarak yasal işlemlerin (rekabet yasası, patentler, ticari markalar, telif hakkı veya diğer haklarla ilgili anlaşmazlıklar dâhil) devam edip etmediğini YAPI KATALOĞU’na bildirmekten sorumlu olacaklardır.
•    Yarışmaya sunulan belge ve dokümanların (fotoğraflar, videolar ve yazılar) yasal telif hakkı daima katılımcıya aittir.
•    Katılımcı, kullanım hakkını ve yayınlanma hakkını YAPI KATALOĞU’na teslim etmiş sayılır.
•    Katılımcının kullanım için tazminat talep etme hakkı yoktur.
•    Kayıt yaparak, katılımcı bütün maddeleri kabul etmiş sayılır.
•    YAPI KATALOĞU, ödül sisteminde ve jüride değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
•    Jüri bağımsızdır ve jüri kararlarına uyulması gerekir.
•   Jürinin aldığı kararlar nihaidir ve kendi uygun gördüğü süreç ve puanlama yöntemleri uyarınca kazananlar seçilecektir. Verilen kararlara itiraz edilemez.
•    Aday ürün sahibi firmaların başvuruları gizli tutulacaktır.
•  Ön değerlendirmeyi geçen firma, jüri sunumu sırasında görevlendirdiği yetkilisinin paylaştığı içerik temsiliyetinden sorumludur.
•    Eksik belgelerle başvurulmuş olan fikir ve ürünlerin değerlendirilmeye alınması jürinin inisiyatifindedir.
•   Teslim edilen tüm görsel materyallerin, tanıtım ve iletişim araçlarında kullanılması, başvuruda bulunan tüm firma ve kişiler tarafından kabul edilmiş sayılır.
•   Tanıtım çalışmaları için kazananlardan temin edilebilecek bilgiler olması durumunda, sonuçların açıklanacağı güne kadar, ödül kazanan firma ya da kuruluş hiçbir duyuru ya da beyanda bulunamaz.
•    Katılımcı, bu koşulların ihlal edilmesinden kaynaklanan zararlardan ve özellikle üçüncü şahısların iddialarından yalnızca kendisi sorumludur.

bottom of page