top of page

Ana Sayfa > Altın Çekül > Sektöre Faydalar

Jüri Raporlarından Analizler

Ödül için önerilen “yapı ürünleri”nin özellikle “tasarım süreci ve tasarım sürecinde rol alan tasarımcıların” formasyonuna ilişkin gelişmeler Ödül tarihçesi boyunca izlenmiştir.


Amorf malzemeden başlayarak bir “bileşen” haline gelen “yapı ürününün” tasarımı konusunda, “bileşen tasarımcısı” kimliğinin sorgulanmasının ve eğitim alanında bu ihtiyaca cevap verecek bir geliştirmenin yapılmasının ülkemiz için önemli olduğu yarışma vesilesiyle görülmüştür.


Ülkemizde süregelmekte olan altyapı ve üstyapı yatırımlarının ürün ve proses geliştirmede, ilgili alanlarda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişilere özendirici etkileri olduğu tespit edilmiştir.


Global ekonomideki ve ilişkilerdeki değişimler, özellikle de bilgi ve teknoloji alanındaki ortaklıklar, ürünlerin değerlendirilmesinde kriterlerin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Öte yandan krizin etkilerinin uzaması nedeniyle, Ar-Ge bütçelerinin etkilendiği ve tersine mühendislik örneklerinin çoğaldığı tespit edilmiştir.


Ar-Ge gruplarının ortak kullanımları sonucunda oluşan durumun, artık ürünün inovasyonunun yapıldığı merkez, ülke ve bölge farklılıklarını azalttığı gözlemlenmiştir. Buna karşın yerli hammadde ve yerel kaynakların bu global gruplarda daha fazla yer aldığı saptanmıştır.


Önerilen ürünlerin tasarım-üretim- pazarlama-uygulama-kullanım aşamalarına ilişkin daha yeterli bir Ar-Ge altyapısının geliştirilmesinin ve yenilikçi bir bakış ile tüm aşamaların bütünsel ele alınarak teşvik edilmesinin önemli olduğu anlaşılmaktadır.


Çağdaş yapımın gelişmesine katkı sağlayacak ürün ve süreçlerin eksikliği tespit edilmiştir.


Yapı ürününün ve yapım sürecinin kalitesinin sağlanmasına yönelik çalışma ortamlarının geliştirilmesi, rekabet koşullarında ayırt edici kimlik özelliklerinin öne çıkarılmalarıyla ilgili çabalar kayda değer bulunmuştur.


Önerilen ürünlerin önemli bir bölümünün Türkiye’nin değişik bölgelerindeki sanayi kuruluşları bünyesinde tasarlanıp üretilmiş olmasının geleceğe dönük olumlu bir gelişme olarak kaydedilmiştir.

altin_cekul.tif
bottom of page