Katılım Şartları

Türkiye’de yapı malzemesi üreten / temsil eden / ithal eden firmalar, ticari ürüne henüz dönüşmemiş safhada olan fikirler, pazarlama projeleri, mimari projeler, vb. ilgili kategorilerde yer alan ürünler “ALTIN ÇEKÜL”e başvurabilir.


Bir firma/kişi birden fazla ürünle farklı kategorilerde yarışma hakkına sahiptir.


Katılım sağlayan firma/kişi belli bir ürün grubu veya koleksiyondaki tek bir ürün ile katılmak zorundadır.


“ALTIN ÇEKÜL Malzeme Ödülleri” kategorisinde değerlendirilen ürün ya da hizmetin bir yapım sürecinde yer alması gerekmektedir. Ürün kullanılıyor olmalı ve uygulanarak yapı bünyesinde fiziken yer almalıdır.


Şartnamede belirtilen “Katılımcılardan İstenen Bilgi ve Belgeler”, Seçici Kurulun değerlendirmesinde katılım şartlarına uygunluklarıyla birlikte birer kriter olacaktır.

Katılım ücreti; erken dönem katılım için 240-TL, normal dönem katılım için 360-TL, geç dönem katılım için 480-TL olup ücretler katılım başınadır.

*YAPI KATALOĞU’na üye olmayan firmaların www.yapikatalogu.com’da yarışmaya katıldıkları ürün ve 2 adet farklı ürün ile, firma sayfası ve 1 adet projeyle üyelik sayfalarının açılması için 500- TL bedel talep edilecektir.


Başvuruda bulunan firma, değerlendirme aşamasında ve sonrasında “ALTIN ÇEKÜL”den çekilme hakkına sahip değildir. Firma çekilme talebini bildirmesi halinde dahi sonuçların açıklanmasına izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


Katılım sağlayıp ödeme yapan firmalara hiçbir durumda para iadesi yapılmayacaktır.


Değerlendirme süreci iki aşamadan oluşmaktadır. Katılımcıların tüm dokümanlarını teslim etmesinin ardından raportörlük, başvuru formunu, belgeleri ve ürünü, değerlendirme ölçütlerine göre inceler. Başvuru koşullarına uygunluklarının kontrolü sonrası jüri üyeleri, tüm ürünleri ve teslim edilen belgeleri inceler. Ön değerlendirmenin ardından belirlenecek ürünler için, başvuru formunda belirtilen firma yetkilileri bilgilendirilir ve ikinci değerlendirme toplantısı için Yapı Kataloğuna davet edilir. Takvimi belirlenerek verilecek olan jüri sunum toplantısında, firmalar yetkilileri ile birlikte YAPI KATALOĞU ofisinde hazır olurlar. Firma yetkililerinin, kendilerine verilecek süre zarfında aday gösterdikleri ürünler veya fikirler ile ilgili 10 dakikayı geçmeyen kısa bir sunum yapmaları ve jüri üyelerinin sorularını yanıtlamaları gerekmektedir.

  • Instagram

©2020 by Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri

Meşrutiyet Mah. Ebe Kızı Sok. Sosko İş Hanı No:16B/40 Şişli-İstanbul Türkiye | altincekul@yapikatalogu.com | +90 212 233 42 50