top of page

Altın Çekül “Yapı Ürün Ödülü” 2016 Başvurular Başladı!

Yapı-Endüstri Merkezi’nin YEM Ödülleri Projesi kapsamında hayata geçirdiği 24. Altın Çekül “Yapı Ürün Ödülü” ve Altın Çekül “Fikir Ödülü”ne başvurular başladı.
Yapı-Endüstri Merkezi tarafından 1991'den bu yana düzenlenen ve bu yıl 24. kez verilecek olan Altın Çekül “Yapı Ürün Ödülü” ve 2016 yılı itibariyle verilecek olan Altın Çekül “Fikir Ödülü” ile Türk yapı sektöründe yılın en iyi ürünü ve fikri belirlenecek. Ödül programı, yapı malzemesi alanında yeni teknolojileri, ürünleri ve fikirleri destekleyerek sektörün gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Sektörün en önemli malzeme ödül programları arasında olan Altın Çekül Yapı Ürün Ödülü, 25. yılına yaklaşırken sektörün gelişimine her geçen gün sağladığı katkıyı artırmayı hedefliyor ve bu kapsamda 2016 yılı ödül programına, “Altın Çekül Fikir Ödülü”nü de dâhil ediyor. Sektörde proje ve fikirleri teşvik etmenin öneminin altını çizerek yeni bir ödül kategorisini sektörün başvurularına açıyor. Altın Çekül Fikir Ödülü katılım şartlarında ‘yapıda kullanım şartı’ aranmayarak bu alanda proje üreten, yapı sektörüne katkı sağlayan, geliştirilmeye açık, yenilikçi ve sürdürülebilir nitelikler taşıyan özgün fikir ve ürünlerin de değerlendirilmesi ve sektöre kazandırmak adına teşvik edilmesi amaçlanıyor. Altın Çekül Yapı Ürün Ödülü’nde ise Türk yapı sektöründe faaliyet gösteren tüm yapı malzeme üreticisi firmalarının başvurabileceği ödüle aday olacak ürünlerde, öncelikle ‘yapı’da fiziken yer alması ve uygulanarak yapıya katkı sağlaması aranıyor. Ardından ürünler, üretim, uygulama ve kullanım süreçlerinde akılcılık ve enerji tasarrufu sağlamaları, çevreye ve sağlığa zararlı bir yönlerinin olmaması ve üretimde yerli kaynakların da kullanılması kriterlerine göre değerlendiriliyor. Ödüle ürünlerini aday gösterecek firmaların, ürünlerin teknik niteliklerini belirleyen belgeleri, ürünü tanıtan açıklamaları içeren dosyayı ve ürünün örneğini, Altın Çekül başvuru formu ile birlikte en geç 14 Ekim 2016 Cuma günü, saat 17.00’a kadar Yapı-Endüstri Merkezi’ne teslim etmeleri gerekiyor. Yapı malzemesi alanında yeni ürün, teknoloji ve fikirleri desteklemek amacıyla verilen ödüller, Aralık 2016’da Yapı-Endüstri Merkezi’nde düzenlenecek özel bir etkinlikte sahiplerini bulacak. YEM Ödül Programı Altın Çekül 2016’ya Katılım: Altın Çekül “Yapı Ürün Ödülü” ve “Fikir Ödülü”, yapı malzemesi alanında yeni teknoloji ve ürünleri destekleyerek sektörün gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Türk yapı sektöründe faaliyet gösteren yapı malzemesi üreticisi firmaların, kuruluşların, akademik grupların, araştırma laboratuvarlarının, girişimcilerin başvurabileceği, yapı malzemesi alanında yeni teknoloji ve ürünleri destekleyerek sektörün gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan “Altın Çekül”, YEM tarafından 1991 yılından bu yana düzenlenmektedir. Başvurular, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilmektedir. Ödül Kategorileri:

•Altın Çekül “Yapı Ürün Ödülü” Ödül şartnamesinde belirlenen ölçütlere en uygun olan ve istenen nitelikleri en üst düzeyde taşıyan, yenilikçi, kullanışlı, yapıda uygulanan ve yapıya fiziki katkı sağlayan  iyi yapı malzemesine veya ürününe verilir. •Altın Çekül “Fikir Ödülü” Ödül şartnamesinde belirlenen ölçütlere en uygun olan ve istenen nitelikleri en üst düzeyde taşıyan ancak bir yapıda kullanım şartı aranmayan, yapı sektörüne katkı sağlayan, geliştirilmeye açık, yenilikçi ve sürdürülebilir nitelikler taşıyan özgün fikir ve ürünlere verilir. Jüri Üyeleri: Yrd. Doç. Dr. Cem ALTUN Y. Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali BAKOVA Tasarımcı, Ali Bakova Design Prof. Dr. Hasan ŞENER Y. Müh. Mimar Prof. Dr. Leyla TANAÇAN Y. Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onuralp YÜCEL İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Raportör:

Araş. Gör. Hasan Nuri TÜRKMENOĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Malzemesi Birimi Yarışma Takvimi: Duyuru: Haziran 2016 Son başvuru ve teslim tarihi: 14 Ekim 2016, saat 17:00 Jüri ön değerlendirme tarihi: 28 Ekim 2016 Jüri-firma sunumları tarihi: 18 Kasım 2016 Sonuçların açıklanma tarihi: 1 Aralık 2016 Ödül Töreni: Daha sonra duyurulacaktır.

Comments


bottom of page